Jnytt
Epostadress Lösenord

Annons

Hemfridsbrott

Hemfridsbrott anses begånget ifall en gärningsman olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Som bostad kan exempelvis hus, lägenhet, rum (även en tillfällig bostad i ett hotellrum), gård, trädgård eller fartyg (inkluderat en tillfällig bostad i en fartygshytt) räknas. Att olovligen intränga i en annans bostad kan innebära till exempel att tvinga sig in när den boende efter att gärningsmannen ringt på dörrklockan öppnar dörren eller att genom inbrott tränga sig in i bostaden. (Källa: lag24.se)