Epostadress Lösenord

Hemfridsbrott

Hemfridsbrott anses begånget ifall en gärningsman olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Som bostad kan exempelvis hus, lägenhet, rum (även en tillfällig bostad i ett hotellrum), gård, trädgård eller fartyg (inkluderat en tillfällig bostad i en fartygshytt) räknas. Att olovligen intränga i en annans bostad kan innebära till exempel att tvinga sig in när den boende efter att gärningsmannen ringt på dörrklockan öppnar dörren eller att genom inbrott tränga sig in i bostaden. (Källa: lag24.se)