Epostadress Lösenord

Bolagsverket

Bolagsverket har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Man samverkar med andra myndigheter. Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Myndigheten säljer också företagsfakta från sina register.