Epostadress Lösenord

Anders Jörgensson

Anders Jörgensson är en politiker i Jönköping som sommaren 2017 var med och bildade det lokala partiet "Demokraterna i Jönköping". Han var tidigare aktiv inom Moderaterna i Jönköping. Anders Jörgensson har kvar sin roll som ordförande i tekniska nämnden i Jönköpings kommun. (mandatperioden 2014/18)