Epostadress Lösenord

Massage

Massage, ett uttryck som först uppkom i Frankrike och som beskriver behandling genom gnidning, knådning, kramning och bultning av muskler.