Epostadress Lösenord

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad är ett begrepp som beskriver den abstrakta marknad i samhället där arbetsgivare (köpare av arbetskraft) och arbetstagare (säljare av arbetskraft) möts, och erbjuder anställning eller arbetskraft.