Epostadress Lösenord

Aktuella trafiknyheter

Hinder

E4 från Trafikplats Torsvik (93) till Trafikplats Råslätt (94) i riktning mot Ödeshög i Jönköpings län (F)

2020-02-18 09:59

Ett större plastföremål i vägbanan mellan trafikplats Torsvik och trafikplats Råslätt. Personal på väg.

Vägarbete

E4 från Trafikplats Gyllene Uttern (103) till Trafikplats Gränna (104) båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-02-18 09:52

Underhållsarbete av bro.

Vägarbete

Väg 133 från Gripenberg jvstn till Kapela i riktning mot Tpl Gränna i Jönköpings län (F)

2020-02-18 08:12

Begränsad framkomlighet. Belysningsarbete genom Linderås.

Vägarbete

Väg 836 från Fredriksdal till Nässjö Skogsvallen båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-02-18 07:52

Begränsad framkomlighet. Trädfällning mellan Fredriksdal och Nässjö.

Trafikmeddelande

Väg 597 från Nennesmo till Anderstorp Stötabo båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-02-18 07:48

Vägen avstängd för genomfart på grund av högt vattenflöde på vägbanan.

Vägen avstängd.

Trafikmeddelande

Väg 638 från Åker till Nyholm båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-02-17 14:35

Vägen avstängd för genomfart på grund av översvämning. Ingen prognos i nuläget.

Vägen avstängd.

Vägarbete

Väg 588 från Norlida till Bösshult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-02-17 12:54

Kabelarbete i höjd med Norlida.

Vägarbete

Väg 816 från Svenarum till Brunseryd i riktning mot Brunseryd i Jönköpings län (F)

2020-02-07 08:42

Vägen avstängd på grund av sprängningsarbete mellan Svenarum och Hagafors. Arbetet pågår kl 06.00 - 18.00 måndag till fredag.

Följ omledningsskyltar. Vägen avstängd.

Vägarbete

Väg 946 mellan Stenslabo och Lekeryd, Fällan, i riktning mot Lekeryd.

2020-02-06 10:31

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 mellan Svenarum och Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.

2020-02-05 13:45

Ledningsarbete söder om Hok.

Vägarbete

Väg 812 vid Svenarum, i riktning mot Svenarum.

2020-02-05 13:43

Ledningsarbete vid Svenarum.

Vägarbete

Väg 714 mellan Bor Centrum och Sölarydsvägen, i riktning mot Gällaryd.

2020-02-03 09:40

Lednings/telearb. Grävning för fiber. Gällarydsvägen Bor

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 732 vid Klinthult, i riktning mot Gamla Hjälmseryd.

2020-01-28 20:39

Kabelarbete i mark väster om Hjälmseryd.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 558 från Torsborg till Trafikplats Mossle båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-01-28 09:08

Kabelarbete i mark

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 558 mellan Hånger Kyrka och Åminne Södra, i riktning mot Värnamo.

2020-01-20 07:35

Kabelarbete i mark söder om Åminne.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 993 från Kaxholmen till Skärstad båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2020-01-08 07:12

Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete.

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 727 från Pytthemmet till Långö i riktning mot Långö i Jönköpings län (F)

2019-12-18 14:34

Kabelarbete i mark i höjd med Skuggebo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

E 4.01 vid Trafikplats A6, i riktning mot Trafikplats Ljungarum.

2019-11-20 12:47

Ledningsarbete i höjd med trafikplats A6.

Vägarbete

Väg 1008 från Uppgränna till Duvebo i riktning mot Tpl Höganloft Tranås i Jönköpings län (F)

2019-11-11 07:26

Kabelarbete i mark norr om Gränna.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 993 från Mällby/Gränna till Narbäcken i riktning mot Gränna i Jönköpings län (F)

2019-11-11 07:05

Kabelarbete i mark norr om Gränna.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 957 från Lida till Ormaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-10-28 05:17

Byggtrafik kan förekomma på sträckan söder om Ormaryd