Trafikinformation - Jnytt
Jnytt

Annons

Aktuella trafiknyheter

Hinder

Flisbo k:a - Aneby

2019-02-18 15:32

På lv 967 mellan Flisbo k:a och Aneby är det nedsatt bärighet till 12 ton. (Bruttovikt)

Viktbegränsning gäller.

Hinder

Flisbo k:a - Ro

2019-02-18 15:27

På lv1787 mellan Flisby k:a och Ro är det nedsatt bärighet till 12 ton. (Bruttovikt)

Viktbegränsning gäller.

Hinder

Brötjehaga - Sunneränga

2019-02-18 15:26

På lv 964 mellan Brötjehaga och Sunneränga är det nedsatt bärighet till 12 ton. (Bruttovikt)

Viktbegränsning gäller.

Hinder

Haurida - Bunn

2019-02-18 14:54

På lv992 mellan Haurida och Bunn är det nedsatt bärighet till 12 ton (Bruttovikt).

Viktbegränsning gäller.

Hinder

Adelöv - Duvebo

2019-02-18 14:42

På lv998 mellan Adelöv-Duvebo är det nedsatt bärighet till 12 ton (Bruttovikt).

Viktbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 675 mellan Rud och Olsbo, i riktning mot Knutshult.

2019-02-18 08:10

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 675 från Älgafall till Sobo i riktning mot ensk väg mot Älgafall Knutshult i Jönköpings län (F)

2019-02-12 07:26

Ledningsarbete norr om Bottnaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Trafikplats Gislaved S till Cirkulationsplats Smålandsstenar i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)

2019-02-11 23:55

Kabelarbete i mark söder om Gislaved.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 47 från Trafikplats Åsens gård S till Trafikplats Haga i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)

2019-02-11 12:23

Ombyggnation av trafikplats Hedenstorp

Hastighetsbegränsning gäller. Följ omledningsskyltar.

Vägarbete

Väg 674 från Älgafall till Karthagen båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-02-11 09:00

Kabelarbete i mark norr om Bottnaryd.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 156 från N Unnaryds Kyrka till Norra Unnaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-02-07 08:04

Kabelarbete i mark i höjd med Unnaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 882 från Prinsnäs till Nävelsjöås i riktning mot Björkeryd i Jönköpings län (F)

2019-02-05 13:13

Kabelarbete i mark öster om N Sandsjö.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 27 från Bomsholm till Lindeberg i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

2019-02-05 10:52

Kabelarbete i mark i höjd med Horda.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 195 vid Bankeryds Kyrka, i riktning mot Mölltorp.

2019-02-05 08:54

Kabelarbete i mark i Bankeryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka i riktning mot Bredestad k:a i Jönköpings län (F)

2019-02-01 17:10

Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 835 mellan Bollbron och Ödestugu Södra, i riktning mot Ödestugu.

2019-01-29 16:40

Kabelarbete i mark Förläggning av fiber/bredband.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 128 från N Sandsjö till Sandsjöfors i riktning mot Broarp i Jönköpings län (F)

2019-01-28 11:08

Kabelarbete i höjd med Sandsjöfors.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 673 från Mariebo till Trafikplats Åsens gård Ö båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-01-24 13:14

Kabelarbete i mark i Mariebo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 645 från Cirkulationsplats Skillingaryd Norra till S Boda i riktning mot Förborgen i Jönköpings län (F)

2019-01-24 07:17

Kabelarbete i mark norr om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 674 vid Rud, i riktning mot Karthagen.

2019-01-18 09:12

Kabelarbete norr om Bottnaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 723 vid Gröndal, i riktning mot Skärshult, Länsgräns Kronoberg.

2019-01-14 10:28

Kabelarbete i mark väster om Möcklehult.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 707 mellan Lönåsen och Dala, Sågverk, i riktning mot Torpagärdet, Dala mosse.

2019-01-11 07:41

Kabelarbete i mark öster om Värnamo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 mellan Hok och Hokadal, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:41

Ledningsarbete norr om Hok.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Fiskaby, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:40

Ledningsarbete söder om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 799 vid Hok Järnvägstation, i riktning mot Hok.

2019-01-06 18:39

Ledningsarbete väster om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 808 vid Hubbestad Södra, i riktning mot Kinnebro.

2019-01-06 18:38

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 817 vid Hok, i riktning mot Malmbäck.

2019-01-06 18:37

Ledningsarbete strax öster om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)

2019-01-06 18:36

Ledningsarbete norr om Nydala.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.

2019-01-06 18:35

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.

2019-01-06 18:34

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:33

Ledningsarbete söder om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:32

Ledningsarbete i höjd med Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Cirkulationsplats Mullsjö till Trafikplats Månseryd i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)

2018-12-20 09:50

Begränsad framkomlighet. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Habo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 653 vid Flasarp, i riktning mot Kortebo.

2018-12-17 07:02

Kabelarbete i mark i höjd med Ransberg.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)

2018-12-14 08:54

Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.

Hastighetsbegränsning gäller. Följ omledningsskyltar.

Vägarbete

Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)

2018-12-13 07:32

Kabelarbete i Tranås.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.

2018-12-10 09:03

Kabelarbete i mark i Hässlarp.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 599 från Cirkulationsplats Reftele C till S Tånghult i riktning mot S Tånghult i Jönköpings län (F)

2018-12-08 06:50

Kabelarbete norr om Reftele.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)

2018-12-05 21:32

Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 579 mellan Björkebo, Länsgräns Västra Götaland och Kruvebo, i riktning mot Kruvebo.

2018-11-27 10:04

Kabelarbete i mark i Hällabäck.

Vägarbete

Väg 26 mellan Klerebo och Västra Bäckebo, i riktning mot Skövde.

2018-11-21 14:23

Sprängningsarbete. Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)

2018-11-21 14:22

Renhållningsarbete öster om Mullsjö.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)

2018-11-12 17:50

Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 678 vid Klerebo, i riktning mot Habo Kyrka.

2018-11-12 08:11

Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2018-11-05 13:59

Ledningsarbete norr om Habo

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2018-10-30 08:24

Ledningsarbete norr om Habo.

Vägren. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 679 från Klerebo till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)

2018-10-26 09:53

Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 vid Klerebo, i riktning mot Skövde.

2018-10-23 11:10

Överledning trafik mellan lokalväg till ny väg vid Sjövik

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 679 från Sjövik till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)

2018-10-18 07:01

Kabelarbete i mark i Bankeryd.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 676 mellan Klämmestorp och Järstorp Kyrka, i riktning mot Björneberg.

2018-10-17 10:45

Kabelarbete i mark väster om Jönköping.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)

2018-10-03 10:28

Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 953 från Cirkulationsplats Solberga till Trafikplats Nässjö Ö i riktning mot Tpl Nässjö Ö i Jönköpings län (F)

2018-09-14 07:59

Kabelarbete i mark norr om Nässjö.

Hastighetsbegränsning gäller.