Jnytt
Epostadress Lösenord

Annons

Aktuella trafiknyheter

Vägarbete

Väg 942 vid Åkarp, i riktning mot Huskvarna.

2019-06-18 10:00

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 1817 från Bäckebo till Habo kyrkby båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 09:23

Begränsad framkomlighet. Kantgräsklippning mellan Mullsjö och Habo.

Vägarbete

Väg 27 från Trafikplats Bredaryd till Voxtorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 08:53

Begränsad framkomlighet pga gräsklippning mellan Värnamo och Bredaryd.

Vägarbete

Väg 132 från Lekeryd till Aneby båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 07:47

Begränsad framkomlighet pga gräsklippning.

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 604 vid Trafikplats Anderstorp Norra, i riktning mot Lid.

2019-06-18 07:44

Underhåll av rondell norr om Anderstorp.

Vägarbete

Väg 571 från Sandvik till Lidhult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 07:33

Långsamtgående arbetsfordon på vägen på grund av klippning av gräskanter

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 570 från Fosterhult till Sandvik båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 07:32

Långsamtgående arbetsfordon på vägen på grund av klippning av gräskanter

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 582 från N Rockenåsen till Gräfthult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 07:30

Långsamtgående arbetsfordon på vägen på grund av klippning av gräskanter

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 581 från Dungen till N Rockenåsen båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 07:28

Långsamtgående arbetsfordon på vägen på grund av klippning av gräskanter

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 656 från Angerdshestra till Ormen i riktning mot Knutshult i Jönköpings län (F)

2019-06-18 06:28

Trafiken regleras med lots. Beläggningsarbete öster om Ryd. Efter utfört arbete kommer risk för stenskott.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 153 från Cirkulationsplats Reftele till Cirkulationsplats Furekull båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-18 06:14

Begränsad framkomlighet. Mindre beläggningsarbete mellan Reftele och Bredaryd. Trafiken regleras med vakt, bom och lots.

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 1007 från Gripenberg jvstn till Gripenberg i riktning mot Gripenberg i Jönköpings län (F)

2019-06-17 14:20

Vägen avstängd på grund av underhållsarbete i Gripenberg.

Vägen avstängd. Hastighetsbegränsning gäller. Följ omledningsskyltar.

Vägarbete

Väg 899 från Ökna till Pauliström i riktning mot Länsgräns F/H Sällevadsbro i Jönköpings län (F)

2019-06-17 09:01

Vägen avstängd på grund av broarbete i Pauliström. Byte av räckesfundament samt räcke.

Vägen avstängd. Hastighetsbegränsning gäller. Följ omledningsskyltar.

Vägarbete

Väg 884 mellan Duvanäsvägen och Björköby Norra, i riktning mot Björköby Norra.

2019-06-17 08:35

Ledningsarbete söder om Björköby.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Axamo till Trafikplats Åsens gård N båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-17 06:31

Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av trafikplats Hedenstorp .

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

E 4 vid Trafikplats Ryhov (96), i riktning mot Jönköping.

2019-06-16 21:16

Broarbete i trafikplats Ryhov.

Körfältsavstängningar.

Trafikmeddelande

Väg 976 från Aneby V till Hullaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-14 22:17

Lommaryds marknad. Begränsad framkomlighet.

Vägarbete

Väg 757 från Svältestorp till Sjöstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-13 17:00

Begränsad framkomlighet på grund trasig vägrumma.

Vägarbete

Väg 675 från Älgafall till Sobo i riktning mot ensk väg mot Älgafall Knutshult i Jönköpings län (F)

2019-06-13 15:52

Kabelarbete i höjd med Olsbo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult i riktning mot Vimmerby i Jönköpings län (F)

2019-06-13 07:41

Mätningsarbete. Trafiken kan komma att dirigeras med hjälp av trafikvakter.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

E4 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-10 15:42

Risk för köbildning på grund av ett körfält i vardera riktning avstängd. Brounderhållsarbeten i höjd med Röttle söder om Gränna.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 31 från Trafikplats Stensjön till Cirkulationsplats Gisshult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-10 14:12

Trafiken regleras med trafikljus. Broarbete mellan Stensjön och Väg 40.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 133 från Gripenberg till Säby båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-06-10 12:56

Underhållsarbete i höjd med Gripenbergs slott. Trafiken regleras med trafikljus.

Körfältsavstängningar.

Vägarbete

Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.

2019-06-10 10:36

Ledningsarbete norr om Hagafors.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Kinnebro, i riktning mot Jönköping.

2019-06-10 10:35

Ledningsarbete i höjd med Kvighult.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 894 från Värne till Solhult i riktning mot Kvarnarp i Jönköpings län (F)

2019-06-05 08:53

Begränsad framkomlighet. Kabelarbete norr om Värne.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)

2019-06-04 13:45

Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.

Hastighetsbegränsning gäller. Följ omledningsskyltar.

Vägarbete

Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)

2019-06-04 13:44

Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 26 mellan Trafikplats Månseryd och Flaskebo, i riktning mot Skövde.

2019-06-04 13:41

Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av bullerplank.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 990 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Ölmstads Kyrka i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)

2019-06-03 06:47

Ledningsarbete mellan Ölmstad och Vättersmålen.

Vägarbete

Väg 628 vid Skärvhult, i riktning mot Skärvhult.

2019-05-29 08:21

Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.

Vägarbete

Väg 1819 från Cirkulationsplats Stora Kärr till Cirkulationsplats Habo S båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-05-24 09:09

Mätningsarbete i Habo.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 722 mellan Nederby och Hindsekind, Näsuddens badplats, i riktning mot Hindsekind.

2019-05-20 07:03

Kabelarbete i mark i höjd med Niderby.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 835 mellan Bollbron och Ödestugu Södra, i riktning mot Ödestugu.

2019-05-16 09:37

Kabelarbete i mark Förläggning av fiber/bredband..

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

E4 från Trafikplats Ljungarum (95) till Trafikplats A6 (97) båda riktningarna i Jönköpings län (F)

2019-05-16 07:52

Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 515 från Länsgr. F/N vid Virhult till Hultet i riktning mot Reftele i Jönköpings län (F)

2019-05-14 12:33

Kabelarbete i mark i höjd med Virhult.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 från Hok N till Hokadal i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)

2019-05-06 10:17

Ledningsarbete norr om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 152 från Uppebo till Åker i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)

2019-04-29 16:54

Kabelarbete i mark i höjd med Åker.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 836 från Stadsparksrondellen till Krokavadet i riktning mot Krokavadet i Jönköpings län (F)

2019-04-26 07:04

Drift och underhåll i diket väster om Nässjö.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 152 från Åker till Skillingaryd Södra i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)

2019-04-23 11:08

Kabelarbete i mark väster om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 957 från Lida till N Solberga i riktning mot N Solberga i Jönköpings län (F)

2019-04-18 09:20

Kabelarbete i höjd med Ormaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 634 vid Stråkeved, i riktning mot Stråkeved.

2019-04-18 07:03

Kabelarbete i höjd med Häradsö.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 846 vid Klevshult Centrum, i riktning mot Skillingaryd Södra.

2019-04-18 07:02

Kabelarbete i höjd med Fryebo.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 27 från Sydsvenska krysset till Trafikplats Nöbbele i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

2019-03-22 13:59

Byggande av en ny rastplats i anslutning till trafikplats Värnamo södra.

Vägarbete

Väg 30 mellan Hok och Hokadal, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:41

Ledningsarbete norr om Hok.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Fiskaby, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:40

Ledningsarbete söder om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 799 vid Hok Järnvägstation, i riktning mot Hok.

2019-01-06 18:39

Ledningsarbete väster om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 808 vid Hubbestad Södra, i riktning mot Kinnebro.

2019-01-06 18:38

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 817 vid Hok, i riktning mot Malmbäck.

2019-01-06 18:37

Ledningsarbete strax öster om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)

2019-01-06 18:36

Ledningsarbete norr om Nydala.

Körfältsavstängningar. Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.

2019-01-06 18:35

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.

2019-01-06 18:34

Ledningsarbete öster om Skillingaryd.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:33

Ledningsarbete söder om Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.

Vägarbete

Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.

2019-01-06 18:32

Ledningsarbete i höjd med Hok.

Hastighetsbegränsning gäller.